Klára Brázdová  a  Pavel Hanzal

 

Jsme  zkušení terapeuti zvyklí pracovat v terapeutické skupině. Naše zkušenost nás naučila, že není receptu a ideálního návodu pro lidský život. Že je ale fajn zažít bezpečný prostor ve skupině, kde je možné se zastavit a sdílet  s ostatními i to, o čem je pro mě těžké mluvit i se svými nejbližšími.

 

Mgr. Klára Brázdová   

 

Narodila se před 40 lety. V současné době se věnuje individuální a skupinové terapii drogově závislých. Také pracuje jako externí psychoterapeutka pro Aperio.Setkává se pravidelně s klienty v individuální  terapii v Poradnapsychoterapie.cz. Dříve  pracovala v organizacích s rodinami, které měly problémy s výchovou dětí a vedla skupiny pro mladé odcházející z dětských domovů. Vystudovala sociální práci na  UK. Psychoterapeutické vzdělání: absolvovala pětiletý akreditovaný Gestalt terapeutický  výcvik v INSTEPu, výcvik Motivačních rozhovorů. Dokončila studium Řemesla skupinové terapie pod vedením J. Drahoty. Absolvovala školení pro klienty s psychiatrickou zátěží (práce s depresí, hraniční poruchou osobnosti). S klienty ráda využívá kreativní způsoby vyjádření (např. pohyb, sandplay - herní pískoviště). Ráda zpívá. Sama sebe poslední dny překvapuje v tom, že odpočívá u práce na  zahradě.  Ráda se směje a věnuje se své rodině.

  

Mgr. Pavel Hanzal

 

Jako psychoterapeut pracuje od roku 1999, v současné době vede Terapeutickou komunitu ve Středních Čechách. Má na starosti léčbu klientů, kteří mají primárně dlouhodobé problémy se závislostí všeho druhu, a klientů, u kterých závislost je spíše průvodním jevem psychických obtíží (např. schizofrenie, úzkostné poruchy osobnosti, deprese, aj.) Dále poskytuje terapii, podobně jako Klára, v Poradně Praha. Setkává se s klienty v individuální a párové terapii, působí také jako individuální a skupinový supervizor. Dříve pracoval také jako terapeut v celostátní organizaci Sananim, jako vychovatel v ÚSP Mariánská a jako učitel na základní škole, ale to už je dávno. Vystudoval VŠ HTF UK obor psychologie a religionistika v Praze. Prošel psychoterapeutickým výcvikem v integrované psychoterapii SUR a následně absolvoval Psychoterapeutické edukační vzdělávání v obdobném směru, výcvik motivačních rozhovorů, kurzy pro práci s klienty s nejen psychiatrickou zátěží (psychiatrické minimum, poruchy příjmu potravy, práce s depresí, úzkost a úzkostná porucha aj.) Ve své praxi vyznává krédo, že člověk není důležitý tím, čím je, ale tím, kým se může stát. Nepřestává ho fascinovat odvaha lidí měnit svoji neuspokojivou životní situaci a přetvářet ji. V soukromí rád poslouchá a tvoří muziku, „užívá“ si klid a starosti, které mu poskytuje nemalá zahrada a středně malá rodina.